Turid Farbregd

TURID FARBREGD, f. 8.3.1941 i Gjesdal

Lektor i norsk ved Helsingfors universitet 1.9.1970–31.12.1994.
Statsstipendiat under det norske kulturdepartementet frå 1.1.1995.

Via Estica. Pris tildelt av Estlands kulturdepartement og Estlands forfattarforeining for omsetjingar frå estisk til norsk i 1988.
Bastianprisen frå Norsk omsetjarforeining for Jaan Kaplinskis dikt 1988.
Riddar av Finlands Vita Ros 1990.
Lärarnas fackförenings medalje i sølv for kulturarbeid, Helsingfors 1990.
Den estiske Maarjamaa-krossen 3. klasse 1999.
Karel Capek -medaljen. Omsetjarpris tildelt av International Federation of Translators 2002.


LITTERÆR VERKSEMD

Jaan Kaplinski: Barn av vind og vatn. Lyriske tekster til Kaljo Põllus grafikk. Dogne 1984 (omsetjing og innleiing) 44 s.
Jaan Kross: Keisarens galning. Gyldendal 1986. 366 s.
Mati Unt: Haustdansen. Aschehoug 1987. 174 s.
Jaan Kaplinski: Same hav i oss alle. Gjendikting. Det Norske Samlaget 1988 (omsetjing og etterord). 183 s.
Viivi Luik: Den sjuande fredsvåren. Det Norske Samlaget 1988 (omsetjing og etterord). 271 s.
Priit Pärn: Tvertom-Tom. Gyldendal 1989. 49 s.
Jaan Kross: Skrubbsår og andre noveller. Gyldendal 1991. 204 s.
Viivi Luik: Skremmande vakkert. Det Norske Samlaget 1994. 151 s.
Jaan Kross: Professor Martens' avreise. Gyldendal 1994. 252 s.
Emil Tode: Englefrø. Cappelen 1995. 133 s.
Emil Tode: Prisen. Cappelen 1997. 228 s.
Andrus Kivirähk: Trollskap i november. Pax forlag 2004.

Turid Farbregd, Sigrid Kangur, Ülle Viks: Norra-eesti eesti-norra sõnaraamat. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 1998. 756 s.
Turid Farbregd, Hille Lepp, Ülle Viks: Estisk lommeordbok. Kunnskapsforlaget, Oslo 1999. 550 s.
Turid Farbregd, Sigrid Kangur, Ülle Viks: Norra-eesti eesti-norra sõnastik. KeeleWeb 2003. http://www.eki.ee/dict/norra/


Copyright © Estonian Literature Centre. Designed by Asko Künnap. Software by Sepeks