Ann Liis Hanslep

CV /// Contacts

Född 23 oktober 1953, Djurö, Stockholms län
Tvåspråkig sedan barndomen. Föräldrarna estniska flyktingar,

Utbildning
1972 avslutade 3-årigt gymnasium (Skanstulls gymnasium, Stockholm)
1977 Fil. kand (franska 40 p, engelska 40 p, lingvistik 20 p, finska 20 p) Stockholms universitet
1977—1983 Språktypologi, 5 p, Stockholms universitet; datalogi 2 p, KTH; estniska 20 p, Uppsala universitet
1995 "Förberedande kurs i tolkning och översättning till estniska" 30 p, TÖI (Tolk- och översättarinstitutet) Stockholms universitet
2009-2010 Litterära översättarseminariet, Södertörns högskola (60 p)

Yrkesliv
1976--1979 Lärare/cirkelledare i "Svenska för invandrare". AMU och ABF
1979--1988 projektledare och redaktör, Affärsvärldengruppen, Stockholm
1988--1996 informationssekreterare och redaktör, Tyresö kommun
1996--2005 informationssekreterare och redaktör, Forskningsrådsnämnden och (efter sammanslagningar) Vetenskapsrådet, Stockholm
2005— Enskild firma, Textannexet Ann Liis Hanslep

Översättning från estniska till svenska
2013. Siim Nurklik: “Kas ma olen nüüd elus?” (teaterpjäs m. arb. titel: ”Lever jag nu?)” på uppdrag av Eesti Teatri Agentuur
2012. Rein Tootma "Filtrita Camel". Ingår i samling utgiven 2012 i Estland.
2012. Mari Saat: Lasnamäe lunastaja (roman). Sv.titel: ”Förortens frälsare”. (Ännu outgiven, ligger hos förlag för genomläsning.)
2009--2010 I samband med studierna vid Litterära översättarseminariet vid Södertörns högskola delar av Jan Kaus roman "Tema" (sv. arbetstitel ”Hon”) och delar av Mihkel Mutts roman "Kõrtsikammija” (sv arbetstitel saknas).

Översatte tillsammans med författaren Lars Järlestad "Resan till Baklängesboda" (originalets titel "Tagurpidi") av Priit Pärn. Utgiven på Fripress 1989.

Förutom det ovan nämnda har jag under årens lopp översatt ett antal kortare facktexter både från estniska till svenska och vice versa.

Övrigt

1982 var jag en av flera medöversättare av grammatikexempel från estniska till engelska för professor Valter Taulis "Standard Estonian Grammar, Part II, Syntax", (Acta Universitatis Upsaliensis 1983.

2006 gav läromedelförlaget Liber ut min grammatiklärobok "Grammatik helt enkelt".

2012—2013 ingick jag i planeringskommittén och var konferencier för ”Estniska litteraturens dag” som anordnades i samarbete med Internationella biblioteket i Stockholm den 17 februari 2013, inom ramen för Estival.


Copyright © Estonian Literature Centre. Designed by Asko K√ľnnap. Software by Sepeks